stomatoloske usluge

Usluge

Usluge koje pruža ordinacija Smejuljko obuhvataju sve oblasti stomatologije.

  • Preventivna stomatologija - Uklanjanje mekih naslaga, ultrazvučno uklanjanje kamenca, fluorizacija zuba, zalivanje fisura.
  • Konzervativa - Kompozitne-bele i amalgamske plombe, lečenje kanala korena zuba..
  • Estetska stomatologija - Izbeljivanje zuba
  • Stomatološka protetika - Krunice i mostovi, proteze, ugradnja akrilatne proteze, totalne akrilatne proteze sa skeletiranom bazom, ugradnja atečmena u proteze...
  • Hirurgija - Vađenje zuba, vađenje impaktiranih i poluimpaktiranih zuba (umnjaka...)
  • Paradontologija - Obrada paradontalnih džepova, paradontalna hirurgija, gingivektomija, frenektomija.
  • Kvantna medicina u stomatologiji - Lečenje hroničnih oboljenja, umanjenje bolnih stanja, neuralgija trigeminusa...

Veliki broj zadovoljnih pacijenata najbolja je preporuka budućim klijentima i garancija kvaliteta naših stomatoloških usluga.