Cenovnik

Cene su veoma povoljne, a pružamo i mogućnost plaćanja čekovima građana na rate putem administrativne zabrane ili po dogovoru. Imamo potpisane ugovore sa više sindikata u Novom Sadu. Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije.

Plu Naziv Cena
1001 STOMATOLOŠKI PREGLED BESPALTNO
1002 STO.PREG.SA PIS.IZVEŠ. 700.00
1003 INTRAORALNI RTG SNIMAK 300.00
1004 ISPITI.VITALITETA ZUBA 100.00
1005 KAUTERIZACIJA 150.00
1006 KUĆNA POSETA 1800.00
1007 LASEROTERAP.PO POSETI 600.00
1008 ELEKTROTERAP.PO POSETI 500.00
1009 INJEKCIJA I.M. 250.00
1010 ZALIVANJE FISURA 800.00
1011 TRE.NEZ.RAS.KOR.PO SEA. 900.00
1012 MLEČNI ZUB PLOMBA 700.00
1013 VAĐENJE MLEČNOG ZUBA 300.00
1014 GERMEKTOMIJA 1000.00
1015 IMPREG.ZU.PAST.NAT.FLU 700.00
1016 LOK.ANES.SPRO.INTRAORA. 350.00
1017 LOK.INFITRAC.ANESTEZIJA 300.00
1018 POVRŠINSKA ANESTEZIJA 100.00
1019 KOMPO.ISPUN JEDNOPOVRŠ. 1000.00
1020 KOMPO.ISPUN DVOPOVRŠIN. 1200.00
1021 KOMPO.ISPUN TROPOVRŠIN. 1300.00
1022 AMALGAM.ISPUN JEDNOPOV. 1200.00
1023 AMALGAM.ISPUN DVOPOVRŠ. 1250.00
1024 AMALGAM.ISPUN TROPOVRŠ. 1300.00
1025 VIŠEPOVRŠINSKI ISPUN 1500.00
1026 PONOVLJENI ISPUN 800.00
1027 POLIRANJE ISPUNA FINAL. 100.00
1028 EKSKAV. I PROVIZ.ZATVAR. 700.00
1029 TREPANAC. AVITAL. ZUBA 300.00
1030 DEVITALIZACIJA ZUBA 700.00
1031 DIREKT.PREKRIV. PULPE 600.00
1032 INDIREK.PREKRIV. PULPE 500.00
1033 PONAV.LEKA IZ DRUG.ORD. 600.00
1034 VITALNA AMPUTACIJA 950.00
1035 MORTALNA AMPUTACIJA 700.00
1036 RETENCIJA PULPAL.KOĆIČ 1400.00
1037 PARAPULPALNI KOČIĆ 1200.00
1038 EKSTIR.PUL.SA HEL.JEDK. 900.00
1039 EKSTIR.PUL.SA HEL. DVOK. 1100.00
1040 EKSTIR.PUL.SA HEL. TROK. 1600.00
1041 STAL.PUNJ.KOR.KAN.JEDN. 950.00
1042 STAL.PUNJ.KOR.KAN.DVOK. 1200.00
1043 STAL.PUNJ.KOR.KAN.TROK. 1500.00
1044 WEISSER DRAINAGE 200.00
1045 MEK.PUNJ.JODOF.CHLUMSK. 300.00
1046 MEDIKAMENTOZNI ULOŽAK 150.00
1047 UKLANJ.STAR.KAN.PUNJEN. 1800.00
1048 UKL.STRA.TELA IZ KAN.Z. 3500.00
1049 LEČ.GANGRENE PO SEANSI( PO KAN.) 950.00
1050 UKL.MEK.NAS. I HIG.INS. 500.00
1051 PROV.USPEŠ. I PLAK TEST 400.00
1052 UKL.ZUB.KAMENCA PO VIL. 1000.00
1053 CURRETAGE PO VILICI 1500.00
1054 OBR.PAR.DŽEP.U LOK.ANE. 1500.00
1055 TER.AKU.PARA.APSCE.DRE. 900.00
1056 HIR.LEČ.PAR.WID. PO VIL. 6500.00
1057 GINGIVEKTOMIJA PO ZUBU 950.00
1058 GINGIVOPLASTIKA 1100.00
1059 CIRKUMCIZIJA PO ZUBU 1200.00
1060 MEDIKAMEN.TRETM.SLUZOK. 300.00
1061 SELEKTIVNO BRUŽENJE ZUBA 400.00
1062 SLOB.MUKOGING.AUTOTRAN. 9500.00
1063 INL.KER.-TEH.IZ.KER.PL. 11500.00
1064 IMEDIJATNA PROTEZA 15000.00
1065 PARCIJAL.AKRIL. PROTEZA 18000.00
1066 TOTALNA AKRIL. PROTEZA 20000.00
1067 TOT.PROT.SA VIRON.BAZOM 25000.00
1068 PARCIJ.SKELETIR.PROTEZA 20000.00
1069 UGRADNJA ATEČMENA PAR 12000.00
1070 UGRADNJA DODLER PREČKE 9500.00
1071 DIREKT.PODLAGA.PROTEZE 4000.00
1072 INDIREK.PODLAG.PROTEZE 3500.00
1073 REPARAT.PROT.SA OTISKOM 3500.00
1074 ZAŠTITNA KRUN.PO ČLANU 1500.00
1075 SKIDANJE KRUNICE 1000.00
1076 SKIDANJ.I SEČENJE MOSTA 3000.00
1077 CEMEN.STAR.KRUN.MOSTA 1200.00
1078 METALOKER.KRUN.PO ČLANU 8000.00
1079 BEZMETAL.KRUNI.PO ČLANU 15000.00
1080 TELESKO.KRUNI.PO ČLANU 17500.00
1081 FREZOVANA KRUNICA 9000.00
1082 LIVENA NADOGRADNJA 5000.00
1083 VAĐENJE PARODONTOP.ZBA 500.00
1084 RUTIN.VAĐ.ZU.JEDNOKOR. 1000.00
1085 RUTIN.VAĐ.ZU.VIŠEKOREN. 1200.00
1086 VAĐE.DUB.FRAKTURIRA.ZU. 2200.00
1087 HIRURŠKO VAĐENJE ZUBA 3200.00
1088 VAĐ.INPAKTIRAN.OČNJAKA 9000.00
1089 VAĐ.INPAKTIRAN.UMNJAKA 6500.00
1090 HEMI.DEL.EKST.VIŠEK.ZU. 3500.00
1091 TERAP.ALVEOLITA PO TRE. 500.00
1092 HIR.REV.RANE OBRAD.KOS. 1200.00
1093 RESEKCIJA FRONTAL.ZUBA 7000.00
1094 RESEKC.KORE.BOČNO.ZUBA 7500.00
1095 RESEKC.KOREN.SUSED.ZUBA 4000.00
1096 OSTE.KRI.SMEŠ.ZU.SEMII. 2000.00
1097 CISTEKTOMIJA 9500.00
1098 MARSUPILIZACIJA CISTE 6000.00
1099 NIVELACIJA GREBENA 4800.00
1100 PRODUBLJIVANJE FORNIKSA 9500.00
1101 OSLOBOĐENJE RETINIR.ZU. 2800.00
1102 TUBEROPLAS.JEDNA STRANA 5100.00
1103 HIRURŠK.ZATVAR.SINUSA 5100.00
1104 REINPL.FIKS.ZA SUSED.ZU. 9500.00
1105 INCIZIJA POVRŠ. APSCESA 1200.00
1106 INCIZIJA DUBOK. APSCESA 2000.00
1107 FRENULEKTOMIJA 3500.00
1108 ZAUST.KRVA.TAMPO.I SAT 1500.00
1109 ZAUST.KRVAR.HEMOFIBRIN. 500.00
1110 EKSCIZ.FIBROMA I EPULI 3800.00
1111 USLUGA ZUBNE TEHNIKE 0.00